GR25012022_Voorlopige vaststelling opheffing buurtwegen N42

Dit plan geeft aan welke buurtwegen er allemaal moeten wijken voor de aanleg van de N42