top of page

Kunnen we nog iets doen en hoe kan u helpen?

We kunnen de nu geplande herinrichting van de N42 gelukkig nog tegenhouden. We kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State tegen deze beslissing. Een stap die veel kans op succes biedt.


En daarvoor hebben we uw hulp nodig. Want succesvol beroep aantekenen vraagt om de hulp van een gespecialiseerd advocaat. Het inschakelen van die advocaat heeft echter een prijskaartje.


Samen kunnen we de geplande herinrichting van de N42 tot een E42 nog tegenhouden. Help ons de juridische kosten te financieren via onze rekening BE91 7330 5804 9476 op naam van N(ee)42!

Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk !

Dollar Bill in Jar
Crowdfunding: Tekst
bottom of page