top of page
Wijk per Wijk: Pro Gallery

Zone E40 tot Gijzenzele

Gijzenzele

Gijzenzele heeft het nadeel geprangd te zitten tussen E40 en N42.

De dorpskern in Gijzenzele, de nieuwe wijk Schoolstraat en de huizen langs de Wetterse Steenweg (kant Gijzenzele) zullen zeker de negatieve invloed ondervinden van zowel een dichterbij liggende afslag van de autostrade , maar vooral van de verbrede N42. Dit betekent extra geluidsoverlast, luchtvervuiling, …

De toegankelijkheid van de N42 richting E40/Zottegem vanuit Gijzenzele wordt beperkt tot de rotonde aan de Gijzenzelestraat. De Schoolstraat kant E40 wordt afgesloten. In de ochtendspits kan hierdoor de reistijd gevoelig toenemen aangezien men 60% meer verkeer wenst aan te trekken die allen richting een rotonde E40 moeten die op dit moment het verkeer al niet kan slikken.

Sluipverkeer en lokaal verkeer zal zijn weg zoeken op de hoofdas: Gijzenzelestraat, Geraardbergsesteenweg  en Oude Wettersesteenweg.

De huizen langs de N42/Wetterse steenweg op het grondgebied Gijzenzele gelegen aan de overzijde van de N42 (kant Anker) (bv. het restaurant) worden onteigend, afgebroken en vervangen door een dubbele ventweg (H/T-rijvak) die dient om naar bedrijvenzone Krëfel te geraken.

De huidige N42 / Wetterse steenweg wordt een dubbele  ventweg (H/T-rijvak) voor de huizen en onder andere de polikliniek UZ. Tussen deze twee 2 dubbele ventwegen komt dan de nieuwe viervaksbaan, met nog een bijkomende afslagrijstrook naar de nieuwe rotonde (komende van E40) en een tweede afslag om op de N42 te geraken, komende vanaf de rotonde Gijzenzelestraat.

De ‘gespaarde’ woningen langs de N42/Wetterse Steenweg kant Gijzenzele zullen dus uitkijken op 10 rijvakken!

Vanaf een paar 100 meter weg van de rotonde E40 gaat de 2X2 N42 in een tunnel (een betonnen U-vorm) over een lengte van 1000 meter onder de grond. Daarboven komt een rotonde voor verkeer, komend van ambachtzone 2, bussen, carpoolparking. Daarboven komt een fietsbrug. De grond tussen de bunker en het bosje moet onteigend worden voor de 800mlange fietsbrug.


De huizen links, richting Oosterzele, tussen de Gijzenzelestraat  en de Reigerstraat (kant Anker) blijven gevrijwaard, maar moeten de grond voor hun woning afstaan voor een ventweg om hun eigen woning te kunnen bereiken en kijken dus uit op maar liefst 9 rijvakken!!! (ventwegen, afslagweg, 4-vaksbaan via tunnel in Uvorm)

De ene ventweg (links richting Reigerstraat, kant Anker), dient als toegangsweg naar deze woningen, de andere dubbele ventweg (H/T-rijvak) aan de overkant van de N42 heeft als functie het verkeer van en naar de Ambachtzone 2 te leiden naar en van de rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat.

Wijk per Wijk: Over

DEN ANKER

Ook de wijk den Anker heeft het nadeel te liggen tussen de E40 en de N42!

Den Anker ligt in een kuip waardoor het geluid van de autostrade E40 en de N42 nu reeds erg aanwezig is.

De sterke verhoging van de capaciteit van de verbrede N42, maakt dat de geluidsoverlast drastisch zal toenemen, over het hele grondgebied Anker.

Er wordt een  carpoolparking op 1 km van de E40 voorzien: Deze neemt 8000 m² in beslag en  ligt naast de nieuwe rotonde in Gijzenzele ter hoogte van de Gijzenzelestraat en de nieuw aan te leggen ventweg,  ten zuiden van de N42, richting Krëfel. Er wordt plaats voorzien voor 170 wagens, een sanitaire installatie, fietsenrekken en afdaken.


Bewoning tussen de carpoolparking en de autostrade: Enkel de eerste witte woning (vroegere plantenkwekerij Celens), komende van den Anker rechts, blijft overeind. Alle andere woningen moeten er onteigend worden langs de kant van den Anker. In de plaats komt een dubbele ventweg (H/T-rijvak). Dit zet regelrecht de poort open om de Krëfelsite/bedrijvenzone verder uit  te breiden (met zo’n 12ha!) richting Oosterzele… Iets waartegen men in den Anker reeds jaren geleden protesteerde!

De fietsbrug thv de Gijzenzelestraat : een goede investering, maar aangezien de immense omvang van de rotonde van Gijzenzele (2 rijvakken en diameter +50 m!) moet de overspanning dermate groot zijn dat deze brug 520m à 800m lang is. Hiervoor moet dan weer de landbouwgrond ingenomen worden die de lokale bevolking kent als de grond waar de kieviten (trouwens beschermde vogels op de rode lijst!) broeden. De fietsbrug start halverwege het (onteigende) veld tussen Kwaadbeek en rotonde.

Vanaf de E40 of vanuit Oosterzele kan je den Anker niet meer in of uit via de Gijzenzelestraat. Landbouwverkeer, bussen  en carpoolgebruikers kunnen wel afslaan. Voor gewoon gemotoriseerd vervoer is er dus geen toegang meer. De weg wordt afgesloten met een tractorsluis.

Dit betekent dat alle doorstromend en lokaal verkeer via de Reigerstraat richting de N42 moet! Een straat die daar niet op voorzien is, noch qua breedte noch qua infrastructuur. Dit wordt super gevaarlijk voor de (schoolgaande) fietser! ( Er is sprake van een mogelijks latere ondertunneling waardoor de N42 onder het kruispunt doorloopt. Dit scenario impliceert dat alle verkeer richting Wetteren de ventweg moeten gebruiken richting rotonde Gijzenzele. Indien de ondertunneling er komt, moet wie vanuit den Anker naar Zottegem wil ofwel via de Reigerstraat naar de rotonde Gijzenzele ofwel via de Heistraat naar het kruispunt Houtemstraat)

Het kruispunt aan de Reigerstraat is mega : twee afritten, 2x2 rijvakken van de N42 en toevoeging afslag naar de Ambachtzone 1 en Ambachtzone 2. De combinatie van een expresweg/ bedrijvenzone (camions/camionettes) en scholen in de directe omgeving is NEFAST!

De Roosbloemstraat wordt ontsloten door de Bavegemstraat richting Reigerstraat en N42 en door de nieuwe ventweg van de Roosbloemstraat naar het begin van de Heistraat aan de Houtemstraat.

Ook de Heistraat zal extra verkeer kennen door verkeer dat van Bavegem en deels uit den Anker komt richting de Houtemstraat. Daar ligt het tweede grote kruispunt over de N42.

We kunnen niet anders dan concluderen dat de wijk den Anker met zoveel rijbanen écht afgesloten wordt van de rest van Oosterzele. Er zullen merkelijk meer kilometers gereden worden om te geraken waar dit tot nog toe het geval was. De N42 oversteken kan gemotoriseerd enkel nog via de Reigerstraat de Houtemstraat en de IJshoute. Met de fiets of te voet zal dit enkel kunnen via de Gijzenzelestraat, de Reigerstraat, de Houtemstraat en de IJshoute.

Niet alleen voor de inwoners van Oosterzele, maar ook voor de fauna en het milieu van dit stuk Oosterzele zijn de werken absoluut geen goede zaak. Zowel mens als dier worden letterlijk in de tang genomen!

Wijk per Wijk: Over

OOSTERZELE

Het verkeer vanuit Oosterzele (en Scheldewindeke/Balegem/Moortsele/Landskouter) en het ‘hinterland’ kan slechts via 4 toegangen op de N42 geraken: nl. aan de nieuwe rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat, de Reigerstraat, de Houtemstraat en de IJshoute. Via bestaande en nieuw aan te leggen dubbelvaks ventwegen kan je:

  • via Geraardsbergsesteenweg en Oude Wetterse steenweg naar de N42 rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat

  • via Geraardsbergsesteenweg/Groenweg/Korte Ambachtstraat/Ambachtszone 2 naar de N42 rotonde aan de Gijzenzelestraat of direct via de Reigerstraat op de N42 (in de toekomst zou ook de directe toegang via de Reigerstraat mogelijks niet meer mogelijk zijn)

  • via Dorp/Keiberg/Geraardsbergsesteenweg en Houtemstraat vanuit Oosterzele Dorp en via Houtemstraat/Heistraat vanuit Sint-Lievens-Houtem/Bavegem naar het kruispunt N42-Houtemstraat

  • via Berg/Molenstraat/Geraardsbergsesteenweg en de IJshoute vanuit Balegem naar het kruispunt N42-IJshoute


Door het aanzuigeffect van een veronderstelde vlotte toegang tot de E40 zal er op vernoemde Oosterzeelse lokale wegen extra (gemotoriseerd) verkeer komen. Ook op ‘onverwachtse’ plaatsen zoals bijvoorbeeld de Keiberg, Groenweg, Heistraat,Oude Geraardsbergse steenweg, Houtemstraat.

Het merendeel van deze straten zijn niet voorzien op bijkomend doorstromend en lokaal verkeer, noch qua breedte noch qua infrastructuur. Dit creëert zeker voor de zwakke weggebruikers verkeersonveilige situaties, zeker voor (schoolgaande) fietsers! Er liggen 3 lagere scholen op deze routes.

Startende vanuit Gijzenzele richting Zottegem:

Oude Wetterse steenweg: de Oude Wetterse steenweg zal aantakken op de voorziene dubbele ventweg (H/T-rijvak) richting de rotonde aan de Gijzenzelestraat (voor N42 richting E40) of richting de Reigerstraat (voor N42 richting Zottegem). Mogelijks zal het verkeer richting Zottegem zich eerder op de Oude Geraarsbergsesteenweg/Houtemstraat begeven. Dit extra verkeer op deze wegen passeert hierbij o.a. aan de Gemeenteschool van Oosterzele en het gevaarlijke kruispunt Keiberg-Geraardsbergsesteenweg.

Kwaadbeek: het stukje Kwaadbeek ten westen van de N42 (kant Dorp Oosterzele) dat momenteel afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer van en naar de N42, zal aantakken op de voorziene dubbele ventweg (H/T-rijvak) en zal dus m.a.w. ook doorgaand verkeer slikken.

Het kruispunt aan de Reigerstraat met de N42 is mega(gevaarlijk): twee afritten vanuit elke richting , 2x2 rijvakken van de N42 en de toevoeging van een nieuwe ventweg langs Ambachtzone 2 naar de rotonde aan de Gijzenzelestraat. Zoals hierboven aangegeven zal er mogelijks heel wat verkeer, ook vrachtverkeer, gebruik maken van deze ventweg. Zo dicht tegen het mega-kruispunt van de N42 maakt de combinatie van een expresweg/ bedrijvenzone met camions/camionettes/ventweg en scholen in de directe omgeving de situatie zeer verkeersonveilig.

Roosbloemstraat: De Roosbloemstraat (kant Anker) wordt ontsloten door een nieuwe dubbele ventweg (H/T-rijvak) van de Roosbloemstraat (aan Boomkwekerij Rahoens) naar het begin van de Heistraat (vlak naast boerderijtje huisnr. 3) aan de Houtemstraat. Dit creëert een gevaarlijke verkeerssituatie, o.a. door de camions die hier dagelijks gebruik van zullen maken (en de te korte bocht die o.i. is ingetekend op de plannen). De infrastructuur van dit stukje Heistraat (en de aansluiting op de Houtemstraat) is hierop niet voorzien. Daarenboven zal de ganse Heistraat extra verkeer kennen door verkeer dat vanuit Bavegem en deels uit den Anker komt richting de Houtemstraat. Zeker voor verkeer dat de N42 richting Zottegem wenst te nemen.

Het kruispunt aan de Houtemstraat met de N42 is mega : twee afritten vanuit elke richting, naast de 2x2 rijvakken van de N42 en de fietsostrade langs de N42. Door het aanzuigeffect van de N42 zal er heel wat doorstromend verkeer via het Dorp van Oosterzele, de Keiberg, de Oude Geraardsbergsesteenweg en de Houtemstraat ontstaan, net zoals op de Houtemstraat vanuit Sint-Lievens-Houtem.

De aanleg van deze fietsostrade langs de N42 (westzijde, kan Oosterzele dorp) tussen Zottegem en Oosterzele is zeker nuttig, maar dient o.i. eerder doorstromend, snel fietsverkeer dan het lokaal fietsverkeer van o.a. schoolgaande jeugd. In de plannen is hieromtrent niets voorzien, bv. als compenserende maatregel voor de lokale bevolking. De fiestostrade maakt aan de Roosbloemstraat een bocht weg van de N42 om te lopen op de oude trambedding richting Oude Geraardsbergsesteenweg. De fietsostrade stopt abrupt aan het kruispunt van de Lange Ambachtstraat en de Geraardsbergsesteenweg (buurt richting Oosterzeels containerpark) aan een scherpe bocht van de Oude Geraardsbergsesteenweg met ook vrachtverkeer van en naar de Ambachtelijke zone 1. Indien de Lange Ambachtstraat niet wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ontstaat hier een zeer verkeersonveilige situatie voor de fietsers. Daarenboven wordt nu geen vervolg voorzien voor veilig fietsverkeer langs de Oude Geraadsbergsesteenweg of door de Ambachtelijke Zone 1. Deze fietsostrade start pas weer aan de Oude Wetterse steenweg richting de fietsbrug aan de rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat. Ook aan het megakruispunt van de Houtemstraat met de N42 ontstaat een verkeersonveilige situatie voor deze ‘fietsostrade’ om de Houtemstraat of de N42 over te steken. De N42 oversteken kan met de fiets of te voet zal enkel nog kunnen via de fietsbrug aan de Gijzenzelestraat en megakruispunten aan de Reigerstraat, Houtemstraat en IJshoute.

In de huidige plannen voor de N42 kan traag verkeer (tractoren) nog steeds gebruik maken van de N42. Indien op termijn blijkt dat dit verkeersonveilige situaties en verkeersongevallen veroorzaakt, is het niet ondenkbeeldig dat dit traag verkeer op een bepaald moment langs de bestaande en nieuw aan te leggen ventwegen zal omgeleid worden. Dit creëert op zijn beurt verkeersonveilige situaties voor de zwakke weggebruikers.

Naast verkeersonveilige situaties zal de verbreding van de N42 voor de inwoners van Oosterzele een aanzienlijke bijkomende luchtvervuiling (o.a. fijnstof), geluidsoverlast, visuele vervuiling, verharding, …


Zoals geweten heeft luchtvervuiling ook een grote gezondheidsimpact! Deze impact voor omwonenden (tot kilometers van deze weg) wordt door de betrokken overheden o.i. fel geminimaliseerd en genegeerd wordt.

Wijk per Wijk: Over
Nee42.JPG

BALEGEM

in opbouw

Wijk per Wijk: Over
bottom of page