top of page

Bestanden

Flyer

Flyer N(ee)42!

Overzichtsplan

Dit plan geeft een situatieschets weer waar de N42 zich bevindt en welke straten er op uitkomen

GR25012022_Voorlopige vaststelling opheffing buurtwegen N42

Uittreksel van de gemeenteraad Oosterzele van 25/1/2022 waarin de gemeente stemt voor de opheffing van de buurtwegen N42

motivatienota opheffing gemeentewegen N42 Oosterzele

Deze brief omvat de motiveren voor het opheffen van de buurtwegen langs de N42

bekendmaking openbaar onderzoek

Deze brief is de bekendmaking van het openbaar onderzoek mbt opheffing van de buurtwegen langs de N42

23020036_I_000_buurtwegen-Oosterzele

Plan welke aangeeft welke buurtwegen er allemaal moeten wijken voor de heraanelg van de N42

Bestanden: Bestanden
bottom of page