Wachten op het auditeursverslag

Exact 60 dagen na de bekendmaking in het staatsblad heeft het actiecomité N(ee)42! via een gespecialiseerd advocatenkantoor een verzoekschrift tot vernietiging van het GRUP ingediend bij de Raad Van State op 26/4/2021.
Hierbij zijn de juridische middelen uitgewerkt zodat we aangetoond hebben dat het GRUP de leefbaarheid en verkeersveiligheid negatief beïnvloedt.

Maar de weg is nog lang. Het verzoekschrift tot vernietiging is de eerste stap in de ganse procedure bij de Raad van State. Pas na het indienen van memorie van antwoord (na 60 dagen) door de overheid en eventueel memorie van wederantwoord (na 60 dagen) door het ActieComité N(ee)42!

wordt de eerste uitspraak gedaan.

Wenst u verder op de hoogte gehouden te worden van de gebeurtenissen, gelieve uw gegevens te sturen naar info@nee42.be

Financiële steun om de ganse procedure verder te zetten, is steeds welkom want de procedure is nog lang en vereist de juridische steun van onze advocaten. Uw financiële gift kan gestort worden op rekeningnr BE91 7330 5804 9476 op naam van N(ee)42!

Het ActieComité N(ee)42 wenst alle mensen die al een financiële gift gedaan hebben, te bedanken voor hun bijdrage en steun.

Ondertussen heeft de Vlaamse regering haar memorie van antwoord tijdig ingediend op 19/7/21.

Wij hebben, in samenspraak met de advocaten, ons memorie van wederantwoord al voorbereid en hebben dit ingediend op 27/9/2021

En nu is het wachten op het auditeursverslag. Na de indiening zal de auditeur de verschillende standpunten evalueren en verslag op maken. Op dit verslag volgt dan terug een procedure tot voorzetting, memorie van antwoord en een memorie van wederantwoord.

tijdslijn Raad Van State_2.jpg
 
N42_820x360.png